Állandó kiállítások

A Népfőiskola Alapítvány az alábbi állandó kiállításokat mutatja be: 

 

  • Emigrációs Gyűjtemény 

Szükségünk van történelmünk megismerésére, mert csak úgy vagyunk képesek sorsunkat alakítani, ha tisztában vagyunk a közelmúlt valódi történetével.

Gyűjteményünk kezdetektől fogva a fent megfogalmazott gondolat jegyében formálódik. Az összegyűjtött írásos és tárgyi dokumentumokon keresztül megmutatjuk érdeklődő látogatóinknak az emigráció több évtizedes küzdelmét.

Tudjon meg többet az Emigrációs Gyűjteményről!

 

  • Burg Kastl Emlékgyűjtemény és a Hagyaték Állandó Kiállítása

A Burg Kastl-emlékgyűjtemény, a 2006-ban sajnálatosan megszűnt gimnázium és hallgatóinak fennmaradt tablóit, újságjait, évkönyveit és egyéb relikviáit tartalmazza. 
Fontos, hogy az egészséges magyar szellemiség tovább öröklődjön, azt megismerjék a fiatalok, hiszen enélkül nincs jövő.

A kiállítás a Kölcsey Házban tekinthető meg.
 

  • Keresztény Panteon

A Szent István kápolna előtti téren található a Keresztény Panteon. 2000. júniusa óta állítunk itt emléket a Kárpát-medence történelmi egyházai vértanúinak és hitvallóinak. Megtalálható itt Józan Miklós unitárius püspök, gr. Esterházy János, a felvidéki magyarság vértanú politikusa, Őszentsége II. János Pál pápa, Márton Áron római katolikus püspök, Ravasz László református püspök, Mindszenty József bíboros, Romzsa Teodor görögkatolikus püspök, P. Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, Boldog Apor Vilmos püspök, Prohászka Ottokár római katolikus püspök, Ordass Lajos evangélikus püspök mellszobra. Szoborparkunk alkotói Hermann Zsolt, Kli(e)gl Sándor, Lantos Györgyi, Makk József, Máté István, Szabó-Imre fia Béla, Ungor Csaba szobrászművészek voltak.

Tudjon meg többet a Keresztény Panteonról!

 

  • Nemzeti Panteon 

A Nemzeti Panteon a Hungarikum Liget központi terén található, 2002 óta avatunk itt szobrokat az egyes tudományterületek, művészeti ágak jeles képviselőinek. Megtalálható itt Mathiász János, dr. gr. Klebelsberg Kuno, Simándy József, Vass Lajos, Kodály Zoltán, Szent-Györgyi Albert, Németh László, Balázs Ferenc, Illyés Gyula, László Gyula, dr. Béres József, Sinkovits Imre, dr. Szíj Rezső mellszobra is. Szoborparkunk alkotói Búza Barna, Kli(e)gl Sándor, Lantos Györgyi, Máté István, Szabó-Imrefia Béla szobrászművészek voltak.

Tudjon meg többet a Nemzeti Panteonról!

 

  • Bibliaház

A Szent István kápolna és a Keresztény panteon szoborpark szomszédságában fekvő új építésű, 21,5 négyzetméter alapterületű Bibliaház Magyarországon egyedülálló módon állít emléket a Szentírásnak.

A kívülről mozaikokkal borított egyszerű, mégis szakrális és markáns jellegű épületben található a régi Bibliák és Szentírások kiállító terme.

Emellett Bibliaházunkban van születendőben egy kézzel írott Biblia, melynek minden mondatát más írja le, hiszen minden látogatónak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a múltat megidéző kézírással lemásoljon egy sort a Szentírásból.

Aki ide betér csak egy mondatot írhat egy nap, az éppen következőt, majd ezt a mondatot megkapja egy könyvjelző formájában.

Tudjon meg többet a Bibliaházról!

 

  • Vezéri Kőjurta

A Vezéri Kőjurta felavatására még 2005 őszén került sor, amelyben Ferencz Béla fafaragó művész alkotásait mutatjuk be.

Az eredeti mongol jurta sátrak szomszédságában álló kör alakú épületben kiállított alkotások az avar kori leletektől egészen Magyarország uniós csatlakozásáig jelennek meg a magyar történelem fontosabb eseményeit,

Ferencz Béla, a modern idők egyik legihletettebb fafaragójának művei idehaza mindössze két helyen tekinthetőek meg, melyek között az egyik itt, Lakiteleken található.

Tudjon meg többet a Vezéri Kőjurtáról!

 

  • Kácsor Tanya

A Kácsor Tanya nevet viselő tanyaépület a 20. század első felében épült a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet idejében, később viszont átkerült a lakiteleki Állami Gazdaság tulajdonába.

Azokban az időkben szolgálati lakásként használták, névadója pedig Kácsor László, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. egykori főszerkesztője és a Népfőiskola Alapítvány korábbi igazgatója volt.

A felújított, modernizált épületben jelenleg két kiállítás tekinthető meg. A Botz Terem Felsőalpár avarkori régészeti leleteinek a kiállítótere, ahol bemutatásra kerül többek között a Lakitelek és a Népfőiskola, valamint a lakiteleki sátor története is. Továbbá a PálinkaZug, avagy a Tiltott Pálinkafőző Eszközök Múzeuma.

A PálinkaZug a hungarikummá vált gyümölcspárlat, vagyis a pálinka előállítását hivatott bemutatni a régi idők módszereitől elindulva napjaink modern technológiájáig.

A tiltott pálinkafőző eszközöket bemutató tárlat és a helytörténeti kiállítás tárgyi eszközei mellett interaktív felületekkel is várja a látogatókat.

Tudjon meg többet a Kácsor tanyáról!

 

  • Hungarikum Kiállítóház

A Hungarikumok Kiállítóházában interaktív formában mélyülhetnek el az érdeklődők a természettudományok világában. A létesítmény mottója: „Magyarok égen és földön”. Az épület négy funkcionális egységből tevődik össze: a Vendégfogadó Előtér, a Csillagnéző, a Hungarikumok Csarnoka, amelyet körülölel egy öt részből álló, Géniuszok nevet viselő kiállító tér. Az öt félkör ívű helyiség témái: Kémikusok és vegyületek, Feltalálók és találmányaik, Illúzió, A fizika törvényei, valamint az Űrkutatás és a Csillagászat.

Tudjon meg többet a Hungarikum Kiállítóházról!